Veli-Matti Surakka
Veli-Matti Surakka

Veli-Matti Surakka
proviisori, eMBA, JEAT
Karufarman perustaja

Veli-Matti erikoistui päihdefarmakologiaan proviisorin opinnoissaan Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kandityönsä käsitteli uutta hallusinogeenistä yhdistettä bromo-dragonflyta ja pro gradunsa metadoni-naloksoniyhdistelmävalmistetta opioidikorvaushoidossa. Jo ennen valmistumista Veli-Matti aloitti sivutoimisen työskentelyn farmaseuttisena asiantuntijana A-klinikkasäätiön ylläpitämässä Päihdelinkissä. Veli-Matti on päätoimisesti töissä avoapteekissa ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat muun muassa apteekkisopimus- sekä nikotiinikorvaushoitoasiakkaat. Hän vastaa vuosipalavereista maakuntansa muiden apteekkien ja paikallisen Päihdeyksikön (ent. A-klinikan) kanssa.

Mikään yhdiste ei ole automaattisesti hyvä tai paha, vaan aina tulee huomioida konteksti.
- Veli-Matti

Asiantuntijaksi Karufarmaan? Ota yhteyttä ja kysy lisää.